อุตุฯ เตือน พายุฤดูร้อน ระลอกสุดท้ายหนักกว่าเดิมหน้าแรก ข่าว ข่าวสังคม - โซเชียล อุตุฯ เตือน พายุฤดูร...

นายประสงค์ ธัมมะปาละ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีทางกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนในเรื่องพายุฤดูร้อนจะรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกในช่วง 26-28เมษายนนี้ และ ช่วง3-4 พฤษภาคม จะเกิดฝนฟ้าคะนองอีกครั้ง พร้อมประเมิน กรุงเทพมีความเสี่ยงเผชิญพายุฤดูร้อนรุนแรงขึ้นเนื่องจากเป็นเกาะความร้อนปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนรอบนี้ มาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่จะปกคลุมภาเหนือ ขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังมีอาการ้อนจัดหลายพื้นที่ ทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นห่วงว่าจะเกิดพายุรุนแรงกว่าในรอบที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามใกล้จะหมดช่วงพายุฤดูร้อนแล้ว เพราะเมื่อเข้าเดือน พ.ค. จะเข้าสู่หน้าฝน ทำให้มีฝนตกมากขึ้น แต่ความปรวนแปรของสภาพอากาสจะน้อยลง ทาง ปภ. จึงขอฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด