หลายคนเห็นด้วย ที่จะได้แจกในครั้งนี้ เพื่อเศรษฐกิจตอนนี้มีข่าวออกมาว่ากระทรวงการคลังได้มีคำสั่งให้ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการแรก เป็นการแจกเงินให้ประชาชนที่มี 15 ปีขึ้นไปคนละ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อีเพย์เมนท์ในเมืองรอง 55 จังหวัดโดยใช้งบประมาณกลางจำนวน หนึ่งจุดห้า หมื่นล้านบาทและผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันและขอใช้ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คลังโอนเงินให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทคาดว่าจะมีคนเข้าโครงการ สิบล้านคนเลยทีเดียวโดยจะเริ่มมาตรการในเดือนพ.ค.นี้มาตรการที่สอง เป็นการขยายมาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว นำมาหักเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท จากที่มาตรการนี้สิ้นสุดเมื่อเดือน ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมาและเรื่องสุดท้าย กรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาเปิดจุดให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติออกไปอีก 6 เดือน มีผลตั้งแต่เดือนเม.ย. ก.ย. 2562 ก่อนเลย

ขอบคุณภาพจากสมคิด