ข่าวดีสำหรับคนไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ นายสิบตำรวจ 2,700 อัตรา(รายละเอียด)เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 จำนวน 2,700 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 1 พ.ค.นี้ จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.19 น.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ 'นายสิบตำรวจ'2,700อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตราการรับสมัครสอบการรับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ https://www.policeadmission.org