รัฐถอยแล้ว ยกเลิกแจกเงินเที่ยว 1,500 บาทวันที่ 27 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการแจกเงินเที่ยวเมืองรองคนละ 1,500 บาท เพื่อนำไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด จำนวน 10 ล้านคน ซึ่งใช้งบประมาณ 15,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวเนื่องจากไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องงบประมาณไว้ ทำให้มาตรการนี้ไม่สามารถนำงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินได้ มาใช้ได้ เนื่องจากการใช้งบกลางจะต้องเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินเท่านั้น รวมทั้งการดำเนินมาตรการนี้ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก

ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงเปลี่ยนเป็นใส่เงินเพิ่มในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ให้ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 14.5 ล้านคน นำเงินไปซื้อของในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแทน โดยเพิ่มจำนวนเป็น 500 บาททุกราย ในเดือน พ.ค.-มิ.ย.2562 จำนวน 2 เดือน จากเดิมผู้ถือบัตรคนจนที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีแต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับการเติมเงิน 200 บาท และผู้ถือบัตรคนจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับการเติมเงิน 300 บาทอย่างไรก็ตาม จากการเพิ่มมาตรการนี้ จะทำให้โครงการที่เติมเงินผ่านบัตรคนจนเพิ่มเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งจะใช้วงเงินรวมกันประมาณจำนวน 13,000 ล้านบาท ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาคนละ 500 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ในเดือนพ.ค.นี้ จำนวน 2.6 ล้านคน

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับเงินซื้อปุ๋ยจำนวน 1,000 บาท จำนวน 4 ล้านคนกลุ่มที่ 3 คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 1 ล้านคน จะได้รับเงินเพิ่มคนละ 200 บาทกลุ่มที่ 4 คนจนที่ขึ้นทะเบียนไว้ 14.5 ล้านคน ได้รับเงินเพื่อนำไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นคนละ 500 บาท