นั่นหลานฉันเอง ตำรวจปิดกั้นถนนไม่ให้รถพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพฯ ผ่านเพราะมีขบวนเสด็จเป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่เรียบง่ายและงดงาม ทรงไม่เคยถือพระองค์ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและข้าราชบริพารเสมอ มีครั้งหนึ่ง ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ แต่ทรงติดขบวนเสด็จ "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" ขณะพระราชดำเนินไปสยามดีสคอฟเวอรรี่ และมีผู้ติดตามเพียง 2 คน เท่านั้นเรื่องเล่าสุดแสนประทับใจ เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงติดขบวนเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนิน (ส่วนพระองค์) จากวังสระประทุม ไปสยามดีสคอฟเวอรรี่ มีผู้ติดตามเสด็จ 1-2 คน และมีตำรวจปิดกั้นเส้นทางระหว่างพระองค์เสด็จพระราชดำเนินแถวนั้นบอกว่ายังไปไม่ได้ครับ มีขบวนเสด็จ "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสตอบไปว่า "นั่นหลานฉันเอง" หลังจากนั้นตำรวจที่ปิดกั้นพื้นที่ถวายความปลอดภัยได้พิจารณาถี่ถ้วนแล้ว รีบถวายความเคารพและทูลเชิญเสด็จโดยทันที

นับได้ว่าพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่เรียบง่าย ไม่ต่างจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงไม่เคยถือพระองค์และไม่โปรดพิธีรีตองใดๆ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ไม่แปลกใจที่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินจะยกย่องให้พระองค์เป็นเจ้าฟ้าคนเดินดิน เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเสมอมาขอบคุณข้อมูลจาก : เพจพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี